Flytoget AS

Flytoget trenger ingen videre presentasjon. Oppdraget var å migrere, vedlikehold og videreutvikling av MS Access databaser knyttet til rapportering og vedlikehold av togsettene, integrert med IBM Maximo mot en DB/2 database. for mer informasjon om Maximo, se http://en.wikipedia.org/wiki/Maximo_(MRO)

Hansen Teknikk & Co AS

Hansen Teknikk er en totalprodusent innen formstøpte ørepropper, in-ear monitoring, hørselvern og høre-aparater.

Oppdaraget er å levere et nytt kunderegister med produksjonsstøtte funksjonalitet.

Les mer om et av produktene de leverer i http://www.hardware.no/artikler/acs-t1-live/111493

Byggmesterforeningen Oslo og Opplæringskontoret for tømrerfaget

Byggmesterforbundet Oslo (BFO) er en av Oslos eldste håndverkerforeninger, etablert i 1846.

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert av Bygg- og Tømrermestrenes Forening i 1967. Kontoret var landets første opplæringskontor, og ble startet fordi mange av medlemsbedriftene vegret seg for ansvaret ved å ansette lærlinger, især i tider med liten og usikker ordrereserve. Opplæringskontoret følger opp lærlingene ute hos lærebedriftene og administrerer læretilskudd til lærebedriftene.

Data-Automasjon as

Data-Automasjon ble etablert allerede i 1957, og er en PC service partner for næringslivet.

Ingenia as

Ingeniørkontoret INGÉNIA AS leverer uavhengig rådgivning innen varme, ventilasjon og sanitær – til så vel offentlige som private utbyggere og eiendomsforvaltere.

Husleieservice AS v/advokat Morten Mørch

Husleieservice leverer tjenester både for borettslag og næringseiendommer.

Think Global as

Think utviklet og produserte den norske el-bilen Think inntil de gikk konkurs i mars 2011.

BL Media as

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. BL Media produserer profetiske undervisnings og forbønns TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av profetisk musikk CD/DVD.

Storsalen Menighet

Storsalen menighet er en aktiv menighet midt i Oslo, tilsluttet Normisjon.