MS Access databasekonsulent

Min spisskompetanse ligger i utvikling og forvaltning av databasesystemer utviklet i MS access. Gjennom mange år har jeg funnet meg til rette med MS Access som et hurtigt og effektivt utviklingsmiljø, hvor det er lett å skape brukbare applikasjoner.

Men trengs det litt mer avanserte løsninger, er det 4 områder som skiller en god og en dårlig utvikler:

  • Datastuktur (tabell struktur)
  • Spørringer
  • Brukergrensesnitt
  • Automatiseringer og funksjonalitet

Ved utvikling og design legger jeg vekt på at applikasjonen skal være så enkel og intuitiv å bruke som mulig, mest mulig selvforklarende. Ved å legge til rette for automatiserte funksjoner, kan brukeren fokusere på sitt arbeid fremfor sitt dataverktøy.

SQL servere

For det meste har jeg jobbet med Microsoft SQL server, men har også vært innom andre SQL servere: IBM DB/2, MySQL, PostgreSQL.

Forskjellen mellom MS Access og en SQL server er at MS Access også kan inneholde skjemaer og rapporter og brukerfonksjonalitet, mens en SQL server bare er en backend database server. MS Access er derimot både en "front-end" applikasjon og en "back-end" database samtidig.

Det vil også si at MS access kan bruke en SQL server som "back-end" database til å lagre dataene, og det kan være en fordel ved mange samtidige brukere.